• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3465/TCHQ-TXNK năm 2015 về thông quan hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3465/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3465/TCHQ-TXNK
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.
(Đ/c: Số 231 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 613/CSSV-VTXNK ngày 01/4/2015 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đề nghị được thông quan các lô hàng đã về đến cảng Hải Phòng trong thời gian chờ xem xét, quyết định về việc phân loại, thu thuế mặt hàng cao su tổng hợp.

Về vấn đề này, ngày 08/4/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3132/TCHQ-TXNK trả lời Công ty, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3465/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3465/TCHQ-TXNK

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271736