• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 3473/TCHQ-GSQL năm 2015 phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3473/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/TCHQ-GSQL
V/v: phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trả lời công văn số 712/PTM/HVĐT ngày 07/4/2015 của VCCI về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật đến người khai hải quan, người nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để triển khai thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp tại một số địa bàn trọng điểm như Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Do trong thời gian trước mắt Tổng cục Hải quan có nhiều nội dung công việc cần triển khai gấp với số lượng nhân sự lớn, nên việc sắp xếp nhân sự tham gia giảng dạy theo lịch của VCCI hết sức khó khăn. Do chương trình tập huấn theo công văn số 712/PTM/HVĐT dẫn trên đã được VCCI chuẩn bị và tổ chức mời các doanh nghiệp nên Tổng cục Hải quan sẽ cử cán bộ tham gia giảng dạy; tuy nhiên, đây không phải là hoạt động đồng tổ chức nên đề nghị VCCI lưu ý thiết kế market, chương trình và các tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn cho phù hợp.

Trong thời gian tới, trường hợp VCCI có kế hoạch phối hợp với Tổng cục Hải quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật đến người khai hải quan, người nộp thuế đề nghị quý đơn vị trao đổi, thống nhất với Tổng cục Hải quan về kế hoạch, chương trình giảng dạy trước khi tổ chức.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được biết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK, GSQL (t/hiện);
- Vụ Pháp chế (p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3473/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3473/TCHQ-GSQL

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272035