• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3490/TCHQ-TCCB năm 2013 phản ánh, cung cấp thông tin qua đường dây nóng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3490/TCHQ-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3490/TCHQ-TCCB
V/v phản ánh, cung cấp thông tin qua đường dây nóng

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Chiến lược “Hải quan trong thế kỷ thứ 21” của Tổ chức Hải quan quốc tế (WCO) đã xác định quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp là một trong mười trụ cột của một cơ quan hải quan hiện đại trong thế kỷ thứ 21. Thực hiện Chiến lược này, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam triển khai một số chương trình, kế hoạch hướng tới doanh nghiệp như: Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO); Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; Chương trình “Đánh giá sự hài lòng của Doanh nghiệp đối với hoạt động Hải quan” … Bên cạnh những khó khăn ban đầu khi triển khai, các chương trình này đã bước đầu phát huy hiệu quả và cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Ngày 10/9/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành “Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành Hải quan” (Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ), theo đó ngành Hải quan đã thành lập các Đội giám sát, kiểm tra đột xuất (Đội đặc nhiệm) của Tổng cục Hải quan và của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh tiêu cực của công chức Hải quan hoặc về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại của doanh nghiệp. Hoạt động của các Đội đặc nhiệm đã phát huy hiệu quả nhất định và góp phần tích cực vào việc phòng, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của công chức hải quan khi thi hành công vụ, đồng thời tạo sự cạnh tranh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Hải quan.

Để tăng cường mối quan hệ đối tác giữa cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, đề nghị Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp về hoạt động của Đội đặc nhiệm. Các thông tin về tiêu cực của công chức Hải quan hoặc các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại xin phản ánh về Đội đặc nhiệm của Tổng cục Hải quan (Đ/c Nguyễn Thanh Bình, số ĐT: 0988.315.858 hoặc đ/c Nguyễn Quốc Huy, số ĐT: 0913.242.611) để được xử lý kịp thời.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3490/TCHQ-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3490/TCHQ-TCCB

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195991