• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Công văn 3495/VPCP-VI năm 2015 kiến nghị về chống buôn lậu thuốc lá của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3495/VPCP-VI
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3495/VPCP-V.I
V/v một số kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- B
Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

Về kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam nêu tại Văn bản số 4/HHTL-CV ngày 09 tháng 4 năm 2015 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến như sau:

- Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Công Thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, điều tra, bắt giữ các tổ chức, đường dây buôn lậu thuốc lá và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên thị trường nội địa (đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh); thực hiện nghiêm việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về việc trích Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ cho hoạt động chống buôn lậu thuốc lá; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2015.

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tăng cường đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe cộng đồng; phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm và biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Khắc Định, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, KTN, HC, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3495/VPCP-VI   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 15/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3495/VPCP-VI

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278702