• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 3502/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thuê kho của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 3502/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3502/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thuê kho của DNCX

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Hanaro TNS Việt Nam.
(KCN Yên Phong mở rộng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 20180904-001 ngày 05/09/2018 của Công ty Hanaro TNS Việt Nam về việc cho khách hàng là DNCX thuê kho để lưu giữ hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì DNCX được thuê kho tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, đối với trường hợp đối tác của Công ty là các DNCX có nhu cầu thuê kho thuộc các Khu nêu trên để lưu giữ hàng hóa đề nghị Công ty thông báo với đối tác là DNCX có công văn đề nghị được thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ hàng hóa gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX để được xem xét, giải quyết thủ tục theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Hanaro TNS Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;

- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 47. Hoạt động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

1. Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ, bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác (gọi chung là phí sử dụng hạ tầng).

3. Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

4. Được cho thuê, cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

5. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3502/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 02/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3502/GSQL-GQ2

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400022