• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3526/TCHQ-QLRR năm 2013 phúc đáp công văn 170/2013/DI vướng mắc trong phân luồng đỏ đối với các lô hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3526/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số 170/2013/DI của Công ty TNHH DI

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH DI.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 170/2013/DI ngày 24/05/2013 của Công ty TNHH DI về vướng mắc trong phân luồng đỏ đối với các lô hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng trang sức của quý công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan.

Tổng cục thông báo để quý Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3526/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hồ Ngọc Phan
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3526/TCHQ-QLRR

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196321