• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3526/VPCP-KGVX về lộ trình thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3526/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/VPCP-KGVX
V/v lộ trình thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong CQNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 11/TTr-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc phê duyệt Lộ trình thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 - 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan dự thảo văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trong đó đề ra một số mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2013 - 2015 trên tinh thần có sự nhất trí của đa số các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2013.

2. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương còn lại hoàn thiện việc xây dựng lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản điện tử tại cơ quan mình.

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013 về phương án xây dựng Hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ, đề xuất giải pháp khả thi để triển khai rộng khắp, hướng tới việc bắt buộc sử dụng Hệ thống này trong quá trình trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3526/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 04/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3526/VPCP-KGVX

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
185941