• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 3528/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thuế lô thuế thiết bị, phương tiện tạm nhập vào Việt Nam cho nhà thầu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3528/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3528/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế lô thuế thiết bị, phương tiện tạm nhập vào Việt Nam cho nhà thầu xây dựng

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/HV-2015 ngày 28/3/2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận đề nghị được nộp các khoản thuế theo giá trị còn lại của hàng hóa và miễn tiền chậm nộp đối với lô hàng phương tiện, thiết bị tạm nhập vào Việt Nam cho nhà thầu xây dựng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính giải quyết kiến nghị của Công ty, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo cụ thể hồ sơ vụ việc và đề xuất quan điểm xử lý vướng mắc nêu trên, gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 24/04/2015.

(Xin gửi kèm công văn số 28/HV-2015 và hồ sơ).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Công ty C phần Khách sạn Hồng Vận (Phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3528/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3528/TCHQ-TXNK

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271921