• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3529/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3529/BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/BNN-VP
V/v nhp khẩu ln sng từ các nưc vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

Kính gi: Cc Thú y

Trong bi cnh dịch COVID-19 vẫn dang diễn biến phức tp trên thế giới, thực hin ch đo ca Thng Chính phvề việc ổn định giá thịt ln ti Thông báo s178/TB-KL ngày 12/5/2020 kết lun cuộc họp Ban chỉ đạo điu hành giá quý I năm 2020; xét Công văn s807/TY-HTQT ngày 22/5/2020 của Cục Thú y về việc nhập khu lợn sng tcác nước vào Vit Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý phương án Cục Thú y phân tích rủi ro nhập khẩu lợn sng dựa trên hsơ do các nước xut khẩu cung cp.

2. Sau khi hoàn thành bước đánh giá hồ sơ, Cục Thú y phối hợp với các doanh nghiệp nhập khu liên hệ và tổ chức họp trực tuyến với Cơ quan có thm quyền của nước xuất khẩu đtrao đổi về những vướng mc, thu thập các thông tin còn thiếu nhm hoàn thiện quá trình phân tích ri ro nhập khu, thỏa thuận điều kin vệ sinh thú y và mẫu giấy chng nhận kim dịch xut khu.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sng phi tuân thcác quy định của pp luật hiện hành về kim dịch nhập khu, bảo đảm an toàn dịch bnh cho đàn gia súc trong nước và thực hiện cách ly kiểm dịch 30 ngày.

Sau khi dịch COVID-19 được kim soát, vic kim dịch nhập khẩu ln sng t các nước vào Việt Nam sẽ đưc thực hiện theo đúng quy định và trình thiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Thú y chủ trì, phi hợp với các đơn v liên quan khẩn trương tchức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3529/BNN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 27/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3529/BNN-VP

554

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443820