• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3544/BKHCN-ĐTG năm 2017 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 3544/BKHCN-ĐTG
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/BKHCN-ĐTG
V/v giải đáp Thông tư s 23/2015/TT-BKHCN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Linh
(91 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng)

Ngày 19/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 011017/NL-BKHCN ngày 17/10/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Linh về việc giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đối với mặt hàng Động cơ điện gắn liền hộp giảm tốc, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN “Máy móc thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế”; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng Động cơ điện được quy định tại Chương 85 có Mã 8501. Vậy Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng mặt hàng Động cơ điện là máy móc, thiết bị khi nhập khẩu phải tuân thủ theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Linh biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải Quan;

- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH

VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Yêu cầu cụ thể

1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3544/BKHCN-ĐTG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Đỗ Hoài Nam
Ngày ban hành: 24/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3544/BKHCN-ĐTG

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365966