• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3545/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3545/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3545/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tiếp theo công văn số 03/GSQL-TH ngày 05/01/2015 của Cục Giám sát quản v Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu ID2014-0297685 ngày 15/12/2014, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Thái Lan đã có thư số 0307.07/801 xác nhận C/O đ cập trên là hp lệ và được ký bởi cán bộ thẩm quyền cấp C/O của Thái Lan. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH Musashi auto parts Việt Nam (để biết)
(Đ/c: Lô G
1, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3545/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3545/TCHQ-GSQL

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272158