• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 357/BTC-TCHQ năm 2015 thực hiện công văn 19128/BTC-TCHQ về kiểm tra lô hàng gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 357/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/BTC-TCHQ
V/v thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tại công văn số 11/HQQT-NV ngày 06/01/2015 và công văn số 46/HQQT-NV ngày 12/01/2015 về vướng mắc thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế La Lay và cửa khẩu Lao Bảo, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Khi làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ theo loại hình nhập kinh doanh, việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định hiện hành. Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc chuyển luồng để kiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại, buôn lậu đối với lô hàng nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu sang nước thứ ba thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ để thực hiện việc đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; xác định sự phù hợp về số lượng, chủng loại...giữa lô hàng gỗ xuất khẩu với lô hàng trước đây nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 357/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 357/BTC-TCHQ

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263170