• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3581/BKHCN-ĐTG năm 2018 về thay đổi thiết bị trong Dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 3581/BKHCN-ĐTG
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3581/BKHCN-ĐTG
V/v thay đổi thiết bị trong Dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH JA Solar Việt Nam

Phúc đáp Văn bản số 73/2018/JAVN-CV ngày 23/10/2018 của Công ty TNHH JA Solar Việt Nam xin ý kiến về việc thay đổi thiết bị đã được thẩm định công nghệ trong Dự án đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm tấm Silic công suất 1500Mw/năm và lắp ghép tấm pin năng lượng mặt trời công suất 1500Mw/năm của Công ty, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thuyết minh giải trình thay đổi thiết bị công nghệ và ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ sản xuất sản phẩm tấm silic và lắp ghép tấm pin năng lượng mặt trời của Dự án (Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2017), Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý chấp thuận việc thay đổi một số thiết bị so với Danh mục máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất đã được xem xét khi thẩm định công nghệ (tại Công văn số 3889/BKHCN-ĐTG ngày 20/11/2017), cụ thể:

(i) Lò nung silic đơn tinh thể: thay đổi 38 chiếc, từ model JD-1100 đổi sang model JD-1200;

(ii) Máy cắt tấm silic tự động: thay đổi từ 55 chiếc model DW 288P6 do Thụy Sỹ sản xuất, sang 41 chiếc model WSK 027BL do Trung Quốc sản xuất;

(iii) Máy kiểm tra dẫn điện: thay đổi từ 19 chiếc model model PIX-30, sang 17 chiếc model PN-30 cùng do Trung Quốc sản xuất.

2. Công ty TNHH JA solar Việt Nam có tránh nhiệm thực hiện đúng cam kết: “việc thay đổi máy móc thiết bị nêu trên sẽ không làm thay đổi công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng công nghệ và ảnh hưởng tác động môi trường và tuân thủ việc đảm bảo môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt” đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- TT. Trần Văn Tùng (để báo cáo);
- Lưu : VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Nguyễn Nam Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3581/BKHCN-ĐTG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 12/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3581/BKHCN-ĐTG

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400785