• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3581/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý thuế lô hàng nhôm thỏi gửi kho ngoại quan bị mất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3581/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3581/TCHQ-GSQL
V/v xử lý thuế lô hàng nhôm thỏi gửi kho ngoại quan bị mất

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3893/HQHP-TXNK ngày 04/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong xử lý thuế đối với lô hàng 02 container nhôm thỏi gửi kho ngoại quan bị mất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập liệu và hạch toán số thuế đã thu của Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Hải Phòng:

- Nhập số tiền thuế nêu trên tại chức năng trên hệ thống KT 559; Nhập liệu - K. Quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp.

- Hạch toán kế toán thực hiện theo quy định tại sơ đồ 3.5.7 Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính.

2. Về việc mở tờ khai:

Lô hàng nhôm thỏi gửi kho ngoại quan Vietrans-Hải Phòng bị mất 02 container đang được cơ quan chức năng điều tra, khi có kết luận cụ thể của cơ quan điều tra, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện việc đăng ký tờ khai và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3581/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3581/TCHQ-GSQL

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
197232