• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3593/CT-TTHT năm 2013 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với khoản chiết khấu thương mại phát sinh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3593/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3593/CT-TTHT
V/v: Chiết khu thương mại

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ Phần Kềm Nghĩa
Địa chỉ: 10/20 Lạc Long Quân, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0302099683

Trả lời văn bản số .../2013/CV-KN ngày 21 tháng 05 năm 2013 của Công ty về chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 22 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh s hàng hóa, dịch vụ thì stiền giảm giá, chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh khoản chiết khấu thương mại (căn cứ trên doanh số hàng hóa thực tế bán cho đại lý) theo đúng quy định của Pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì phải thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
-
Phòng Kiểm Tra số 4
-
Lưu: HC, TTHT.
1106-156727/13 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3593/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 20/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3593/CT-TTHT

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272621