• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 36/CT-TTHT năm 2014 sử dụng hóa đơn làm chứng từ kế toán và kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 36/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP Sơn dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0304610624

Trả lời văn thư không số ngày 23/12/2013 của Công ty về việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“ Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

Trường hợp Công ty theo trình bày xuất hóa đơn liên 2 cho khách hàng là Công ty CP Lilama (Công ty Lilama), trong quá trình khách hàng lưu trữ và luân chuyển hóa đơn bị mờ và không thấy rõ nội dung thì Công ty và bên mua hàng thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Công ty Lilama sử dụng hóa đơn bản sao liên 1 có ký xác nhận, đóng dấu của Công ty kèm theo liên 2 hóa đơn và biên bản về việc liên 2 hóa đơn bị mờ để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3567 – 332433/ 13 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 36/CT-TTHT

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251067