• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 3608/BGTVT-VT về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 3608/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3608/BGTVT-VT
V/v: Triển khai thực hiện ch đạo của Thủ tưng Chính ph tại cuộc họp Thưng trực Chính ph ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Hàng hi Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- S Giao thông vận ti các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- S Giao thông vận ti - Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện ý kiến ch đạo của Thủ tướng Chính ph tại cuộc họp Thường trực Chính ph ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc phòng, chng dịch Covid - 19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện theo đúng ch đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 3064/BGTVT-VT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện Ch thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Th tướng Chính ph và Công văn số 3092/BGTVT-VT ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện Ch thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 ca Th tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng: kể từ 00 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến khi Thủ tướng Chính ph có Ch thị mới và thông báo tiếp theo ca Bộ GTVT để triển khai thực hiện Ch thị mới ca Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hi Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương nghiên cứu ý kiến ch đạo của Thủ tướng Chính ph tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc phòng, chống dịch Covid - 19; xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với các tnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ (phương án phải nêu rõ đối vi các trường hợp vận chuyển nội tỉnh và liên tỉnh giữa các nhóm nguy cơ) và báo cáo Bộ GTVT trước 12 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (đ b/c);
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Công thương;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Các Thứ trưng;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Hp tác quốc tế;
- Cục Y tế GTVT;
-
Cng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3608/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3608/BGTVT-VT

945

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440056