• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 361/LĐTBXH-BHXH năm 2016 thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 361/LĐTBXH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Winners Vina

Trả lời văn bản số 02/2015/CV-WN ngày 19/01/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Winners Vina hỏi về việc thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản, BLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trlại làm việc”. Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đtheo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan bo hiểm xã hội đgiải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời quý Công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (đ báo cáo);
- B
ảo hiểm xã hội Việt Nam;
- B
ảo hiểm xã hội tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, BHXH (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Điều 14. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản
...

2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.
Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 361/LĐTBXH-BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 361/LĐTBXH-BHXH

2.843

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
306705