• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3611/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3611/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3611/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đại lý Toàn Cầu.
Đ/chỉ: số 52 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình.
Mã số thuế: 0306320783

Trả lời văn bản số 2014/002/CV-CT ngày 18/04/2014 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

+ Tại Khoản 2a Điều 12 quy định tỷ lệ % giá trị gia tăng (GTGT) tính trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ là 50%.

+ Tại Khoản 2a Điều 13 quy định tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ là 5%.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng với Công ty VFS (Thái Lan) Ltd để làm đại lý uỷ quyền thu hộ tiền phí Visa, phí dịch vụ của hoạt động tiếp nhận thị thực đi Anh Quốc của người nộp đơn xin Visa đi Anh Quốc thì khi nhận tiền phí hoa hồng dịch vụ nêu trên từ Công ty VFS (Thái Lan) Công ty phải lập hoá đơn GTGT tính thuế theo mức thuế suất 10%. Đối với khoản phí dịch vụ thu hộ Công ty VFS (Thái Lan) (bao gồm tiền hoa hồng thanh toán lại cho Công ty), Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thay thuế nhà thầu vào Ngân sách nhà nước như sau:

- Thuế GTGT = Doanh thu thu hộ x tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu (50%) x thuế suất thuế GTGT (10%).

- Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu thu hộ không bao gồm thuế GTGT x tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (5%).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- CCT Quận Tân Bình;
- Lưu (TTHT, HC).
1242-101001/2014/tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3611/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3611/CT-TTHT

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241110