• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3620/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3620/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3620/TCHQ-TXNK
V/v xử lý miễn thuế NK, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2307/HQHP-TXNK ngày 11/3/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phản ánh vướng mắc về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi:

Ngày 17/3/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2713/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện (đính kèm). Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện đúng hướng dẫn nêu tại công văn này.

2. Về việc thực hiện quyết toán Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ trên cơ sở bản quyết toán doanh nghiệp nộp, Danh mục miễn thuế, phiếu theo dõi trừ lùi, các tờ khai nhập khẩu, các tài liệu khác có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định để thực hiện quyết toán theo quy định. Trường hợp có nghi ngờ, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) đối với hàng hóa được miễn thuế nhưng doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa không thuộc đối tượng miễn thuế nhưng kê khai thuộc đối tượng miễn thuế và đã được thông quan.

3. Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa do đơn vị trúng thầu nhập khẩu để cung cấp cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam.

Hiện nay, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan chưa hướng dẫn cụ thể trường hợp này. Do đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, TXNK-CST - Khiêm(04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3620/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3620/TCHQ-TXNK

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225939