Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3624/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3624/BHXH-CSXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 22/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/09/2015, BHXH đã có Công văn 3524 gửi đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Về việc thu BHXH, BHYT

- Đối với trường hợp được chuyển xếp lương để tham gia đóng BHXH, BHYT quy định tại Điểm d, đ và e, Khoản 1, Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP, căn cứ mức lương được xếp để thu BHXH, BHYT.

- Trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, được bố trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ hoặc có nhưng thấp hơn mức được hưởng theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu BHXH trong 06 tháng đầu căn cứ trên mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trước khi chuyển công tác mới; từ tháng thứ 07 trở đi thu BHXH theo mức lương vị trí công tác mới.

- Trường hợp không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, được cho nghỉ chờ hưu theo Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì thu BHXH, BHYT theo mức lương và phụ cấp của tháng trước khi nghỉ chờ.

Hồ sơ làm căn cứ thu BHXH, BHYT thực hiện theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH và Quyết định 1018/QĐ-BHXH.

Về việc giải quyết chế độ hưu trí

- Đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP; Hướng dẫn 35-HD/BTCTW và Khoản 1 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Hồ sơ bao gồm: sổ BHXH, quyết định nghỉ việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, kèm theo giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu của người lao động; danh sách cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với trường hợp không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định.

Tổ chức thực hiện

- BHXH tỉnh

Căn cứ quy định hiện hành về BHXH, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, số 36-HD/BTCTW và hướng dẫn về nghiệp vụ của BHXH Việt Nam để thực hiện. Phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy và UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện đúng hướng dẫn tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP và các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương, kịp thời chuyển hồ sơ và danh sách cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đến cơ quan BHXH để giải quyết đảm bảo quyền lợi đối với người lao động.

Thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm đủ điều kiện được ghi tại quyết định nghỉ việc của cơ quan đơn vị có thẩm quyền theo danh sách đã được phê duyệt. Trường hợp có tên trong danh sách đã được phê duyệt nhưng vẫn hưởng lương và đóng BHXH bắt buộc thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng dừng đóng BHXH.

Bổ sung vào Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng phần căn cứ dòng: Căn cứ Nghị định 26/2015/NĐ-CP, đồng thời góc bên phải thay cụm từ “HƯU TRÍ” bằng cụm từ “HƯU TRÍ - NĐ 26”.

- Trung tâm Công nghệ thông tin

Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh bổ sung phần mềm liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; triển khai và hướng dẫn thực hiện phần mềm đến BHXH tỉnh.

- Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn.

Từ khóa: Công văn 3624/BHXH-CSXH , Cong van 3624/BHXH-CSXH , Công văn 3624 , Công văn 3624 , Cong van 3624 2015 , Cong van 3624 2015

1,200