• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3640/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng nhập khẩu cho Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3640/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3640/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam.
(Tầng 4, Tòa nhà HEAC, số 14-16 Hàm Long, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 14/04/2015 của Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam về việc miễn thuế lô hàng gửi từ Mỹ đến Việt Nam cho Văn phòng đại diện tại Hà Nội để phục vụ hội thảo. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/02/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1509/TCHQ-TXNK hướng dẫn về thuế hàng nhập khẩu của Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam. Theo đó: “Trường hợp Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký lập văn phòng đại diện số 15/BNG-VPĐD ngày 25/4/2013 và hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội thì được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng”.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét giải quyết về thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK- Thủy (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3640/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3640/TCHQ-TXNK

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272384