• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh giống cây trồng


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 3641/UBND-NL năm 2013 xin hỗ trợ giống cây trồng và vật tư phòng chống dịch bệnh khôi phục sản xuất sau bão số 10 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Công văn 3641/UBND-NL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3641/UBND-NL
V/v xin hỗ trợ giống cây trồng và vật tư phòng chống dịch bệnh khôi phục sản xuất sau bão số 10

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, liên tục các ngày từ 30/9 đến 02/10/2013, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kèm theo gió cấp 11, 12, giật trên cấp 13, cấp 14 đã gây thiệt hại khá lớn đối với sản xuất và đời sống của nhân dân; theo thống kê bước đầu, thiệt hại trên toàn tỉnh hơn 1.169 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực nông nghiệp gió bão và mưa lớn đã làm ngập và hư hỏng 624,5ha lúa mùa, 327,5ha ngô Đông, 397ha khoai lang, 17ha sắn, 1.579ha rau màu; làm gãy đổ 3.624ha cây lâm nghiệp, 455ha cây cao su, 613,6ha cây ăn quả; 23.910 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 453ha ao hồ bị ngập tràn, 337 tấn tôm, cá bị mất; sau bão lũ nguy cơ một số dịch bệnh nguy hiểm phát sinh rất lớn, nhất là các vùng vừa xảy ra dịch tai xanh, lở mồm long móng…

Để giúp bà con nông dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, tiếp tục gieo trỉa vụ Đông 2013, bù đắp một phần thiệt hại do bão lũ gây ra, kịp thời khôi phục sản xuất nông nghiệp, sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính hỗ trợ cho tỉnh một số giống cây trồng và vật tư phòng chống dịch bệnh như sau:

1. Về giống: Đề nghị hỗ trợ:

- 39 tấn giống ngô sản xuất vụ Đông 2013, gồm các giống VN2, MX2, MX4, MX10, LVN4, LVN10;

- 25 tấn giống rau sản xuất vụ Đông 2013, gồm các giống cải củ Hà Nội, cải ngọt Quảng Phủ, cải ngọt Nam Định, cải bẹ mào gà, cải xanh lá vàng, xà lách, đậu đũa;

- 360 tấn giống lúa sản xuất vụ Xuân 2014, gồm các giống HT1, Bắc thơm 7, RVT, N98 (N87).

2. Về vật tư phòng chống dịch bệnh: Đề nghị hỗ trợ: 50.000 lít hóa chất Benkocid để tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, 300.000 liều vắc xin dịch tả heo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kính mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân có điều kiện khôi phục sản xuất sau bão lũ, sớm ổn định đời sống./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Trồng trọt, Cục Thú y;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính;
- Chánh, các PVP/UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL1, NL.
G
i VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3641/UBND-NL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3641/UBND-NL

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240677