• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 3645/CT-TTHT năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3645/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3645/CT-TTHT
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Thức ăn gia súc Quốc tế
Đ/chỉ: 602/45A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
MST: 0310032587

Trả lời văn bản ngày 28/04/2014 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xuất khẩu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

…”.

Trường hợp Công ty theo trình bày, hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ 100%, thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, trên tờ khai thuế GTGT tháng có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên (bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào của các kỳ trước chuyển sang) thì Công ty được hoàn thuế GTGT theo tháng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
1208-91591/14-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3645/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3645/CT-TTHT

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241113