• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 3655/BGTVT-VT năm 2020 triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 158/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 3655/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3655/BGTVT-VT
V/v: Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Đường st Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

Triển khai ch đạo ca Thủ tướng Chính ph tại cuộc họp Thưng trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (Thông báo kết luận s 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cu các cơ quan, đơn vị thực hiện một s nội dung, cụ th như sau:

A. Thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020

I. Nguyên tắc chung

Việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thp (Nhóm III) sẽ thực hiện theo nguyên tắc dưới đây:

1. Nội tnh: Căn c chỉ đạo ca Th tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 (Mục 4), trong đó giao: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương quyết định cụ thể vic vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động ca 3 nhóm tnh, thành ph).

2. Liên tỉnh

a) Lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hi:

- Các tnh thuộc nhóm I, nhóm II: Tiếp tục thực hiện nghiêm ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Ch thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 v lĩnh vực vận tải. Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cp lương thực, thực phm, nhu yếu phm cn thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia ca các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sn xuất, hàng hóa. Trường hợp hành khách người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cu di chuyn, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh, thành ph trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Các tỉnh thuộc nhóm III: ch được thực hiện vận chuyn hành khách liên tnh gia các tnh trong nhóm III với nhau theo đúng ch đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 ca Th tướng Chính ph.

+ V đường bộ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hưng dẫn.

+ V đường thủy nội địa: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải hợp với các địa phương xử lý.

+ V hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

b) Hàng không, Đường st: theo Kế hoạch cụ th được nêu tại Mục II dưới đây.

II. Kế hoạch cụ th

1. Hàng không

a) Các đường bay Hà Nội - thành ph Hồ Chí Minh và ngược lại (HAN - SGN), Hà Nội - Đà Nng và ngược li (HAN - DAD), thành phố H Chí Minh - Đà Nng và ngược lại (SGN - DAD), lịch khai thác cụ thể như sau:

- Đường bay HAN - SGN và ngược li: tng tần sut 06 chuyến/ngày.

- Đường bay HAN - DAD và ngược lại: tng tần sut 02 chuyến/ngày.

- Đường bay SGN - DAD và ngược lại: tng tần sut 02 chuyến/ngày.

b) Các đường bay ngoài 3 đường bay trên: Các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lp kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam đ xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

2. Đường sắt

- Đối với tuyến đường st Hà Nội - thành ph H Chí Minh: ch được khai thác tối đa 02 đội tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại).

- Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

B. Thời gian từ 00 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020

Nguyên tắc chung: Căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi. Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung tại Mục A nêu trên.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài cnh, Y tế, Công Thương;
- UBND các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- Các Th trưởng;
-
Văn phòng Bộ;
- Vụ Hp c quc tế;
-
Cục Y tế GTVT;
-  Cng TTĐT Bộ GTVT;
-
Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3655/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3655/BGTVT-VT

608

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440169