• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Công văn 3655/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3655/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3655/BNN-KHCN
V/v đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng,
Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Thực hiện yêu cầu của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng tại công văn số: 2172/TĐC-TC ngày 20/12/2012 về việc cấp số hiệu và hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, Ban soạn thảo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa, hoàn thiện và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu 2 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia:

1. TCVN 9585:2013 Cá nước ngọt - Ao nuôi - Yêu cầu kỹ thuật

2. TCVN 9586:2013 Cá nước ngọt - Cá bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng xem xét, công bố các Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3655/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 12/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3655/BNN-KHCN

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204304