• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 3660/TCHQ-GSQL năm 2015 về chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3660/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3660/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 929/HQHN-GSQL ngày 07/04/2015 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc chuyển nhượng chiếc xe ô tô Rolls Royce Ghost của bà Krang Dany - nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội có nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đến ngày 05/01/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội được thay mặt bà Krang Dany làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe trên theo quy định, thời điểm chuyển nhượng xe là thời điểm bà Krang Dany kết thúc nhiệm kỳ và cộng thêm 6 tháng.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội lưu ý Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội nội dung quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính về thời điểm thực hiện chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập đối với xe ô tô của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán để tránh phát sinh trường hợp tương tự như bà Krang Dany.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3660/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3660/TCHQ-GSQL

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272455