• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 3662/TCHQ-GSQL năm 2015 về vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3662/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1006/HQHN-TXNK ngày 15/04/2015 của Cục Hải quan TP Hà Nội về vướng mắc thực hiện tiêu hủy xe ô tô của ông Ralph Norman Flanagan, tham tán và Lãnh sự - Đại sứ quán Canada tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Môi trường tại công văn số 452/TCMT-KSON ngày 07/03/2015, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu tại công văn số 1006/HQHN-TXNK dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3662/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3662/TCHQ-GSQL

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272387