• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng “Iron (III) hydroxide polymaltose complex 34%” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 367/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng “Iron (III) hydroxide polymaltose complex 34%”

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Hóa chất Á Châu.
(Đ/c: Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, Đường số 4, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1512/ACC-2017-MHS ngày 15/12/2017 và công văn, số 0611/ACC-2017-MHS ngày 06/11/2017 của Công ty CP Hóa chất Á Châu đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Iron (III) hydroxide polymaltose complex 34%” nhập khẩu thuộc mục 1 của tờ khai hải quan số 10141817826/A11 ngày 22/5/2017 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực III (Cục Hải quan TP. Hải Phòng). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì:

Mặt hàng có tên thương mại “Iron (III) hydroxide polymaltose complex 34%” có kết quả phân tích là “Sắt (III) hydroxide polymaltose, dạng bột” (Thông báo kết quả phân tích số 1787/TB-KĐ2 ngày 8/6/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2).

Theo thông tin sản phẩm của Công ty cung cấp thì mặt hàng là chế phẩm có thành phần là hỗn hợp của Sắt (III) hydroxide và polymaltose với hàm lượng Iron (III) hydroxide polymaltose complex là 34%.

Căn cứ Chú giải 1(a) Chương 29 thì:

Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

Do mặt hàng nhập khẩu của Công ty không phải là hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt nên không phù hợp phân loại vào Chương 29, nhóm 29.31.

Mặt hàng nhập khẩu của Công ty nêu trên là nguyên liệu thực phẩm, dùng để bổ sung sắt trong sản xuất thực phẩm, là chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác nên được phân loại vào nhóm 21.06, mã số 2106.90.99 như hướng dẫn tại Thông báo kết quả phân loại số 6261/TB-TCHQ ngày 25/9/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hóa chất Á Châu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 367/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 367/TCHQ-TXNK

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373632