• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3671/UBND-NNNT năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 3671/UBND-NNNT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3671/UBND-NNNT
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, tình trạng vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra phức tạp, nhiều trường hợp vận chuyển lén lút trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng; đây là một trong những nguyên nhân gây nên mất an toàn vệ sinh thực phẩm và nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao. Để tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là các xã giáp ranh với các tỉnh lân cận; yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú nhằm phổ biến văn bản pháp luật, vận động các tổ chức, cá nhân không tham gia vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại các chợ theo phân cấp quản lý.

- Kiên quyết xử lý theo quy định của Pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo Ban quản lý chợ trên địa bàn: Tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật thực hiện đúng quy định pháp luật và không vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường công tác kiểm dịch đối với gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm vận chuyển, lưu thông trên địa bàn Thành phố và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Công an Thành phố tăng cường hiệu quả hoạt động của các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành của Thành phố.

- Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND Thành phố về phê duyệt phương án ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để việc vận chuyển, tiêu thụ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và các chợ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, cử cán bộ, công chức tham gia ngăn chặn và xử lý nghiêm, triệt để việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Công an Thành phố: Chỉ đạo các lực lượng tổ chức trinh sát, điều tra, phát hiện các đối tượng chuyên vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông - Vận tải tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

- Các Sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các huyện, huyện, thị xã, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an Thành phố triển khai hiệu quả công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Báo HN mới, Báo KT&ĐT;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- CVP, các PCVP, CT, NNNT, VX;
- Lưu: VT, NNNT (Hồng 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3671/UBND-NNNT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3671/UBND-NNNT

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235207