• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 368/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 368/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cybertech Việt Nam
(Lô B2/D7 KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/041217 ngày 30/11/2017 kèm tài liệu của Công ty TNHH Cybertech Việt Nam (Công ty) về việc xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu. Qua xem xét nội dung công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo kiến nghị của Công ty, mặt hàng vướng mắc là “Trục chính máy CNC / CARTRIDGE ASSY; REBUILD. Part no: 101507-00258-RM. Hàng mới 100%.”, thuộc tờ khai hải quan nhập khẩu số 101630898240/A11 ngày 29/09/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội (Cục Hải quan TP. Hà Nội).

Theo hồ sơ Công ty gửi kèm thì tài liệu không trùng khớp với mặt hàng Công ty kiến nghị (Ví dụ: Tài liệu kèm theo là của máy có series: DNM4500, DNM 5700, DNM 6700). Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét lại mã số cho mặt hàng nhập khẩu nêu trên. Đồng thời, mặt hàng nhập khẩu thuộc tờ khai số 101630898240/A11 nêu trên đã được Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh Hà Nội (Cục Hải quan TP. Hà Nội) kiểm tra sau thông quan theo Quyết định số 491/QĐ-HQCPN. Do vậy, Tổng cục Hải quan xin chuyển trả lại hồ sơ, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được xem xét theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cybertech Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Hải quan TP.Hà Nội (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 368/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 368/TCHQ-TXNK

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373633