• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Công văn 3682/BVHTTDL-VP năm 2013 treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi, giải trí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 3682/BVHTTDL-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3682/BVHTTDL-VP
V/v: Treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

 

Theo Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 05 tháng 10 năm 2013 về việc tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

Trong thời gian Quốc tang từ 12 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2013 đến 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013, tất cả các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành biết để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VP(HCTC), HT.190.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3682/BVHTTDL-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Vương Duy Biên
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3682/BVHTTDL-VP

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209578