• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 369/BTTTT-BC năm 2018 về Mã bưu chính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 369/BTTTT-BC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/BTTTT-BC
V/v ban hành Mã bưu chính quốc gia

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ban hành Mã bưu chính quốc gia (gửi kèm). Do nội dung ban hành kèm theo Quyết định nêu trên nhiều, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa thực hiện việc gửi bản cứng tới các cơ quan, đơn vị.

Thông tin chi tiết về Mã bưu chính quốc gia có tại địa chỉ: http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14085/2475_Qd-BTTTT.html.

Sau khi hoàn thành công tác in ấn danh bạ Mã bưu chính quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi đến các đơn vị, tổ chức liên quan để biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT: Bộ t
rưởng, các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, B
C, CTT (290).

KT. BỘ TRƯNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 369/BTTTT-BC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 369/BTTTT-BC

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375617