• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3698/CT-TTHT năm 2014 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3698/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3698/CT-TTHT
V/v: Ưu đãi thuế TNDN.

TP, HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.
Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0302483177

Trả lời văn thư số 212/2014/CV-CII ngày 17/04/2014 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính Phủ quy định về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao:

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án khác được áp dụng tùy thuộc vào lĩnh vực và địa bàn đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 1b Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

“Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao;.....đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;....”

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng cho thành phố (cầu, đường...) theo hình thức BT đổi lấy đất để bán thì doanh thu của Công ty là doanh thu từ kinh doanh bất động sản nên thu nhập của hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 3;
- Lưu: (HC,TTHT)
1191-92597 (13/04/2014)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3698/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 20/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3698/CT-TTHT

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241115