• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Công văn 37003/CT-HTr năm 2014 về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 37003/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37003/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vận tải Vạn Xuân
(Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà CC2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
MST: 0101524747)

Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần Vận tải Vạn Xuân (Sau đây gọi tắt là "Công ty") tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế tổ chức vào ngày 27/05/2014, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Câu hỏi:

Doanh nghiệp nhận được công văn số 1154/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp taxi trên địa bàn Hà Nội lắp thiết bị tự in hóa đơn trên xe taxi. Doanh nghiệp tự thấy không phù hợp vì các nguyên nhân sau:

- Không thể quản lý được hóa đơn trên nhiều đầu xe.

- Có những chính sách riêng khi khách hàng sử dụng cước taxi vì vậy số tiền trên đồng hồ chưa chắc đã là số tiền khách hàng phải thanh toán, vì vậy lái xe không xử lý được.

- Các thông tin khách hàng cung cấp sẽ không đầy đủ và có rất nhiều những điều không phù hợp khác cho doanh nghiệp.

Vậy doanh nghiệp xin hỏi: Sở GTVT yêu cầu như vậy có hợp lý không? (Hiện nay các doanh nghiệp taxi đang dùng biên lai xác nhận sử dụng cước khách và lên phòng kế toán của các doanh nghiệp để đổi lấy hóa đơn GTGT.)

Trả lời

- Căn cứ Điều 6 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về tạo hóa đơn tự in như sau:

"1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã được cấp mã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

...

c) Tổ chức nêu tại điểm a, điểm b khoản này trước khi tạo hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Quyết định áp dụng hóa đơn tự in gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in hóa đơn;

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tự in hóa đơn;

- Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức;

- Mẫu các loại hóa đơn tự in cùng với mục đích sử dụng của mỗi loại phải có các tiêu thức để khi lập đảm bảo đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

2. Tổ chức được tạo hóa đơn tự in sử dụng chương trình tự in hóa đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác đảm bảo nguyên tắc:

- Việc đánh số thứ tự trên hóa đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hóa đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy).

- Phần mềm ứng dụng để in hóa đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng.

..."

- Theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội về việc phê duyệt Đề án quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2030; Công văn số 1154/SGTVT-QLVT ngày 19/5/2014 về việc thực hiện "Đề án quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Căn cứ quy định trên, thì:

- Công ty có trách nhiệm báo cáo Sở GTVT Hà Nội đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại công văn số 1154/SGTVT-QLVT trước ngày 31/05/2014.

- Công ty được tự in hóa đơn nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37003/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 30/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 37003/CT-HTr

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243055