• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 3708/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3708/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3708/TCHQ-GSCL
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu đối với khoáng sản xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương và hướng dẫn tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2016 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2016 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn rõ: “Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi làm thủ tục xuất khu khoáng sản đu phải lấy mu đ kiểm tra li (trừ trường hợp việc lấy mẫu trước đó của doanh nghiệp đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT và đảm bảo cơ quan Hải quan giám sát được việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa từ khi lấy mu đến khi xuất khu)”.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu khoáng sản tại một Chi cục Hải quan (Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu) nhưng xuất khu khoáng sản tại Chi cục Hải quan khác (Chi cục Hải quan cửa khẩu) thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất phối hợp với doanh nghiệp thực hiện việc lấy mẫu để kiểm tra lại theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL dẫn trên. Cơ quan hải quan chỉ xem xét giải quyết thủ tục thông quan lô hàng khoáng sản xuất khẩu khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn đ các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để t/hiện);
- Cục HQ tỉnh Đắk Lắk (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3708/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3708/TCHQ-GSQL

379

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
351616