• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Giao dịch điện tử

 

Công văn 3711/BHXH-PC năm 2015 đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3711/BHXH-PC
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3711/BHXH-PC
V/v đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến ci cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm mục tiêu giảm giờ, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và nhân dân, phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm số giờ giao dịch của các doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp) xuống còn 49,5 giờ/năm và đạt 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử; Trên cơ sở trao đổi thông tin với đại diện Ngân hàng thế giới và Hiệp hội Tư vấn thuế Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết s19/NQ-CP của Ngành và báo cáo kiểm tra một số BHXH tỉnh, thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các quyết định số 919/QĐ- BHXH ngày 26/8/2015, số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015.

2. Tập trung cao độ việc thực hiện giao dịch điện tử

- Khẩn trương cung cấp thông tin đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về địa chỉ cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, cùng danh sách 04 nhà cung cấp dịch vụ I-VAN gồm: Tổng Công ty Viễn thông VNPT, Công ty cổ phần TS24, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ Thái Sơn, Công ty Công nghệ tin học EFY Việt Nam.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo đạt mục tiêu trên 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử vào cuối năm 2015.

3. Tăng cường triệt để công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

- Ban hành văn bản, đồng thời phổ biến trực tiếp đến chủ đơn vị sử dụng lao động về phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị qua dịch vụ bưu chính, toàn bộ chi phí dịch vụ do cơ quan BHXH chi trả.

- Chuẩn hóa hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH các cấp qua dịch vụ bưu chính gửi đến các chủ đơn vị sử dụng lao động. Đảm bảo từ 15/10/2015, tất cả hồ sơ giấy của đơn vị sử dụng lao động thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát bưu chính, không giao nhận tại cơ quan BHXH.

4. Tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”

- Quán triệt tới toàn bộ công chức, viên chức của đơn vị nội dung tham gia dự thi với đầy đủ 05 lĩnh vực (thu, sổ-thẻ, chính sách BHXH, chính sách BHYT, chính sách BH thất nghiệp và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin) với cách tiếp cận là các sáng kiến tham gia dự thi từ đơn giản (như: đề xuất loại bỏ hoặc sửa đổi một tiêu thức trong biểu mẫu, một biểu mẫu trong một thủ tục) đến phức tạp (như: sửa đổi một quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính); hoặc những đề xuất khác trong ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm rút ngắn thời gian giao dịch BHXH, BHYT của người dân cũng như đơn vị sử dụng lao đng. Đng thời, trực tiếp phổ biến, hướng dẫn nội dung, cách tiếp cận sáng kiến tham dự thi và cùng chung tay với doanh nghiệp, người dân để huy động đông đảo các đối tượng ngoài ngành tham gia Cuộc thi.

- Các tiêu chí như thành phần đối tượng dự thi, chất lượng, số lượng bài thi và các giải thưởng (nếu có) là một căn cứ xét duyệt thi đua năm 2015 ca các đơn vị.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu:VT,PC (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3711/BHXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 29/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/9/2015, sau khi trao đổi về kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và báo cáo kiểm tra một số BHXH tỉnh, thành phố về công tác cải cách TTHC, BHXH Việt Nam ban hành công văn 3711/BHXH-PC Cuộc thi cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015. BHXH VN yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

1. Triển khai nghiêm túc cải cách TTHC, tập trung thực hiện các quyết định 919/QĐ- BHXH, 959/QĐ-BHXH và 999/QĐ-BHXH.

2. Tập trung cao độ thực hiện giao dịch điện tử

- Cung cấp thông tin về địa chỉ cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, danh sách 04 nhà cung cấp dịch vụ I-VAN gồm: Tổng Công ty Viễn thông VNPT, Công ty cổ phần TS24, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ Thái Sơn, Công ty Công nghệ tin học EFY Việt Nam.

- Triển khai hiệu quả thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo đạt mục tiêu trên 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử vào cuối năm 2015.

3. Tăng cường triệt để công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính

- Ban hành văn bản về phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại đơn vị qua dịch vụ bưu chính, toàn bộ chi phí dịch vụ do cơ quan BHXH chi trả.

- Chuẩn hóa hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH. Từ 15/10/2015, tất cả hồ sơ giấy của đơn vị sử dụng lao động thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát bưu chính, không giao nhận tại cơ quan BHXH.

4. Tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp”

- Quán triệt toàn bộ công nhân, viên chức tham gia dự thi đầy đủ 5 lĩnh vực với cách tiếp cận từ đơn giản đến phức tạp; hoặc có bất kỷ đề xuất nào trong ứng dụng CNTT nhằm rút ngắn thời gian giao dịch. Trực tiếp phổ biến, hướng dẫn nội dung, cách tiếp cận sáng tạo, huy động đông đảo đối tượng dự thi.

- Các tiêu chí như thành phần đối tượng dự thi, chất lượng, số lượng bài thi và các giải thưởng là một căn cứ xét duyệt thi đua năm 2015 của các đơn vị.

Từ khóa: Công văn 3711/BHXH-PC

1.014

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293161