• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


Công văn 3729/TCT-CS năm 2015 về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3729/TCT-CS
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3729/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 14/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/09/2015, TCT đã có Công văn 3729/TCT-CS trả lời Công văn 31321/CT-HTr của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ:

+ Điểm d, khoản 1 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP;

+ Điều 3, Điều 4 và Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC;

+ Khoản 1 Điều 22 Thông tư 199/2014/TT-BTC.

Theo đó, căn cứ những quy định nêu trên:

+ Trường hợp mẫu Phiếu thu tiền bảo hiểm: Mẫu số 01b-TT, mẫu số 01c-TT, mẫu số 01d-TT quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 199/2014/TT-BTC nêu trên đều thiếu tiêu chí: MST người bán. Vì vậy TCT thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP Hà Nội tại Công văn 31321/CT-HTr: 03 Mẫu phiếu thu tiền bảo hiểm nêu trên không đáp ứng nội dung bắt buộc của hóa đơn không phải là hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC;

+ Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán: Hóa đơn GTGT - Phiếu thu tiền bảo hiểm…  thì doanh nghiệp bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu của hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC và doanh nghiệp thực hiện in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trên là nội dung Công văn 3729/TCT-CS, TCT có ý kiến để Cục Thuế được biết và hướng dẫn thực hiện.

Từ khóa: Công văn 3729/TCT-CS

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290657