• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 374/BXD-HĐXD báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 374/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/BXD-HĐXD
V/v: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo sửa đổi Luật Xây dựng năm 2003. Để đánh giá những mặt được, mặt chưa được còn hạn chế và tồn tại để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai và thực thi Luật Xây dựng theo những nội dung dưới đây:

1. Quy hoạch xây dựng.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình:

a) Xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách.

b) Các hình thức quản lý dự án (đối với các loại nguồn vốn).

c) Khảo sát, thiết kế xây dựng.

d) Thi công xây dựng.

đ) Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

e) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

g) Quản lý hợp đồng trong hoạt đông xây dựng.

h) Giấy phép xây dựng.

i) Quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề HĐXD.

k) Các ý kiến khác.

Báo cáo cần nêu cụ thể những mặt được và chưa được, đồng thời đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết theo những vấn đề gợi ý nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành, Hà Nội, trước ngày 30/3/2013 để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo trình Chính phủ.

(Mọi thông tin xin liên hệ với bà Nguyễn Thu Hà, ĐTDD: 0989190054)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (NTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 374/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 12/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 374/BXD-HĐXD

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176644