• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3750/VPCP-QHQT năm 2018 về tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu về Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3750/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3750/VPCP-QHQT
V/v tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu về Nghị định 54

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp ông Bruno Angelet, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam trao đổi một số vấn đề liên quan đến Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Về việc này, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tổ chức cuộc đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ Y tế với đại diện các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam có quan tâm và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực trên, trong tháng 5 năm 2018 để giải thích cho các doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg,
Các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3750/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3750/VPCP-QHQT

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380491