• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 3753/QLD-MP năm 2015 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 3753/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/QLD-MP
V/v đình ch lưu hành và thu hồi m phẩm

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH thương mại K-LAC

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ công văn s 7553/SYT-QLD đề ngày 28/11/2014; công văn số 619/SYT-QLD đề ngày 05/02/2015 kèm theo bản sao 29 Phiếu công bố sản phẩm do Công ty TNHH thương mại K-LAC đứng tên công bố và Biên bản kiểm tra Công ty TNHH thương mại K-LAC của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh,

1. Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi trên toàn quốc 05 sản phẩm sau:

. Freezeframe Brazilian Butt Lift;

. Freezeframe Instant Lash Xtreme;

. Freezeframe Revital Day & Night Cream;

. Freezeframe Non Surgical Breast Enhancer;

. Freezeframe Liposlim.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH thương mại K-LAC (địa chỉ: 460 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

2. Lý do thu hồi: sản phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

3. Công ty TNHH thương mại K-LAC phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/3/2015.

4. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH thương mại K-LAC, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/3/2015.

5. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ (để phi hợp):
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3753/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3753/QLD-MP

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267656