• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3754/TCHQ-CCHĐH năm 2014 ứng dụng thiết bị đọc mã vạch trong công tác giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3754/TCHQ-CCHĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3754/TCHQ-CCHĐH
V/v: ứng dụng thiết bị đọc mã vạch trong công tác giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2115/HQHP-CNTT ngày 5/3/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc đề nghị được triển khai mở rộng thiết bị đầu đọc mã vạch trong công tác giám sát hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý đề xuất triển khai ứng dụng thiết bị đầu đọc mã vạch trong công tác giám sát tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với quy trình thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

Đối với đề xuất triển khai trang bị, mở rộng ứng dụng thiết bị đầu đọc mã vạch trong công tác giám sát tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu và ứng dụng thiết bị đọc mã vạch khi thực hiện Hệ thống VNACCS: Hiện nay, Hệ thống VNACCS/VCIS đã sắp chuyển sang giai đoạn triển khai chính thức (từ 1/4/2014). Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 01/04/2014 đến ngày 14/04/2014 sẽ triển khai chính thức VNACSS tại tất cả các Chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tập trung nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Giám sát quản lý hải quan) trong việc hoàn thiện các chỉ tiêu sử dụng trên mã vạch cũng như các giải pháp kỹ thuật về loại mã vạch, thiết bị sử dụng mã vạch…. làm cơ sở để triển khai mở rộng ứng dụng thiết bị đầu đọc mã vạch khi thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục CNTT (để p/h);
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3754/TCHQ-CCHĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3754/TCHQ-CCHĐH

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226023