• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 3756/QLD-MP năm 2015 đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 3756/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 3756/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành mỹ phm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK
(Đ/c: Số 408, A10, khu quy hoạch Đầm Trấu, P. Bạch Đằng,
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK ngày 04/02/2015:

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc sản phẩm mỹ phm Dibi face calm perfection absolute comfort cream (Số tiếp nhận Phiếu công bố do Cục Quản lý Dược cấp: 91366/14/CBMP-QLD ngày 24/3/2014). Sản phẩm do Công ty Beauty & Business S.pa (Italia) sản xuất, Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: sản phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế TSK phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Dibi face calm perfection absolute comfort cream. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/3/2015.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

4. Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các đơn vị vi phạm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm-Cục QLD;
-
Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
-
Trang TTĐT Cục QLD;
-
Lưu: VT, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3756/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3756/QLD-MP

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267751