• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3772/VPCP-KTTH năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Federal Express Corporation do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3772/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3772/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Federal Express Corporation

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3594/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3594/BTC-TCHQ nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể, đồng thời chỉ đạo Cơ quan hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Federal Express Corporation đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Điều 9 Hiệp định vận tải về hàng không giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ ký ngày 14 tháng 4 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./..

 


Nơi Nhận:
- Như Trên;
- Thủ Tướng Chính Phủ;
- Các Phó Ttg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
Các PCN: Nguyễn Văn Tùng,
Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ Lý Ttgcp,
Các Vụ: TH, QHQT,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn Thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3772/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3772/VPCP-KTTH

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380494