• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Công văn 3788/BNN-TY năm 2013 báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3788/BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/BNN-TY
V/v báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng DTQG hỗ trợ  tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng 9/2013, dịch Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) đã xảy ra tại xã Hoàng Tung thuộc huyện Hòa An; xã Hưng Đạo và phường Đề Thám thuộc thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc công bố dịch Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) trên địa bàn huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Trước tình hình đó, cơ quan thú y trung ương và địa phương đã trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp bao vây, khống chế ổ dịch; tỉnh Cao Bằng đã kịp thời xuất cấp vắc xin và hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ của tỉnh để tiêm phòng bao vây ổ dịch và tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, tuy nhiên nguồn dự trữ vắc xin và hóa chất của tỉnh có hạn nên công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có công văn  số 2885/UBND-NL về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin Tai xanh, hóa chất sát trùng.

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012 và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia. Để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng kịp thời phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 2410/QĐ-BNN-TY ngày 18/10/2013 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh; cụ thể: xuất không thu tiền 5.000 (Năm nghìn) lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine, tương đương 630.000.000 (Sáu trăm ba mươi triệu đồng). Hiện nay việc xuất cấp và sử dụng hóa chất đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TY

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3788/BNN-TY   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3788/BNN-TY

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210636