• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 379/TTg-KTN năm 2015 về bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 379/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/TTg-KTN
V/v bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2578/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2015) về việc bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và đnh hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với hướng tuyến và quy mô như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ phương án phân kỳ đầu tư hạng mục cầu Việt Trì - Ba Vì, tránh lãng phí trong đầu tư.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tnh Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí và quản lý quỹ đất theo quy hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, HC, TH;
- Lưu: VT, KTN (3
b). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 379/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 379/TTg-KTN

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302429