• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Phát triển sản xuất thúc đẩy xuất khẩu

 

Công văn 3824/BCT-XNK năm 2017 biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 3824/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3824/BCT-XNK
V/v biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới,
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng.

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 597/TTg-NN về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương “Chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn...”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn, kể cả việc tăng thêm thời gian làm thủ tục cho thịt lợn xuất khẩu; chỉ cho phép tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn đông lạnh sau khi đã xuất khẩu các lô hàng lợn, thịt lợn trong nước đang chờ thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn; bố trí các địa điểm tập kết hàng hóa hoặc kho bãi tại cửa khẩu bảo đảm việc bảo quản lợn, thịt lợn đang chờ xuất khẩu.

2. Thông báo tới các doanh nghiệp được lựa chọn tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh qua địa bàn tỉnh để chủ động điều tiết lượng hàng tạm nhập tái xuất; theo dõi diễn biến tình hình giao nhận, kịp thời thông tin đến Bộ Công Thương những khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý.

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh theo dõi sát tình hình tạm nhập tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh bảo đảm quản lý chặt chẽ, không để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại.

Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tạm nhập tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- T
ng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý thị trường;
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3824/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 03/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3824/BCT-XNK

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
352560