• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3825/BCT-BGMN năm 2015 thí điểm xuất khẩu qua khu vực Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 3825/BCT-BGMN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3825/BCT-BGMN
V/v thí điểm xuất khẩu qua khu vực Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phúc đáp công văn số 1347/UBND-CT ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc cho phép xuất khẩu thêm một số mặt hàng qua khu vực thí điểm xuất khẩu thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, trên cơ sở báo cáo sơ kết, đánh giá hoạt động xuất khẩu qua khu vực thí điểm thôn Bản Quẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai từ tháng 7 năm 2013 đến nay, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản sản xuất trong nước, trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hoàn thành thủ tục mở chính thức lối mở Bản Quẩn, Bộ Công Thương đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai các mặt hàng nông sản trong nước: gạo, đường kính, cao su, cà phê, ngô, sắn, chuối, dứa. Không cho phép thực hiện thí điểm nhập khẩu hay tạm nhập tái xuất.

2. Thời gian thực hiện đến khi mở chính thức lối mở Bản Quẩn theo Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; lâu nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 trong trường hợp chưa hoàn thành thủ tục mở chính thức.

3. Để quản lý hoạt động xuất khẩu thí điểm một cách chặt chẽ, trật tự, có hiệu quả, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét trước mắt lựa chọn không quá 3 doanh nghiệp đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực biên mậu, có kinh nghiệm xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, có bạn hàng Trung Quốc tin cậy, có phương thức thanh toán chắc chắn, có quá trình thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến xuất khẩu qua cửa khẩu phụ để cho phép thực hiện xuất khẩu thí điểm.

4. Hiện nay, theo phản ánh của các doanh nghiệp, hàng nông sản của ta tại một số cửa khẩu phụ chưa được ưu tiên xuất khẩu so với một số hàng hóa khác. Để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ưu tiên khuyến khích xuất khẩu hàng nông sản. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện xuất khẩu tại khu vực Bản Quẩn và gửi báo cáo định kỳ hàng tháng về Bộ Công Thương (Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thương mại biên giới) và các Bộ, ngành có liên quan.

Bộ Công Thương xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hảí quan (Cục GSQL);
- Bộ Tư lệnh BĐBP (Cục CK);
- SCT tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3825/BCT-BGMN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3825/BCT-BGMN

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272267