• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 3841/CT-TTHT năm 2014 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3841/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3841/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

VPĐH công trình tại TP.HCM Franco – Pacific Ventures Co.,Ltd
Đ/chỉ: 55 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312661871

Trả lời văn bản ngày 24/3/2014 của Văn phòng về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Văn phòng theo trình bày, Công ty mẹ tại Hồng Kông là Công ty TNHH Franco-Pacific Ventures (Công ty FPV-HK) ký hợp đồng với Tổng Công ty điện lực TP.HCM cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị cho dự án “Trạm biến áp 110KV Cầu Bông nối cấp”, theo thỏa thuận tại hợp đồng, phần máy móc, vật tư được nhập khẩu từ nước ngoài do Công ty FPV-HK cung cấp và xuất hóa đơn trực tiếp cho Tổng Công ty điện lực TP.HCM (đơn vị nhập khẩu máy móc, vật tư ) thì trước khi thanh toán cho Công ty FPV-HK, Tổng Công ty điện lực TP.HCM có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty FPV-HK như sau:

+ Về thuế GTGT:

- Máy móc, vật tư: Chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, Tổng Công ty điện lực TP.HCM không phải khấu trừ thuế GTGT.

- Dịch vụ lắp đặt, bảo hành:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) GTGT (50%) x Thuế suất thuế GTGT (10%).

+ Về thuế TNDN:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN.

Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu đối với máy móc, thiết bị là 1%, đối với dịch vụ lắp đặt, bảo hành là 5%.

Đối với hàng hóa mua trong nước khi xuất bán cho chủ đầu tư: Văn phòng lập hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1324-121551/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3841/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3841/CT-TTHT

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241070