• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3842/CT-TTHT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3842/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3842/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

VPĐD tại TP.HCM Intas Pharmaceuticals Limited
Địa chỉ: 2 Hải triều, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304618422

Trả lời văn bản số 201401/INTAS-TNCN ngày 07/5/2014 của Văn phòng về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/9/2013);

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2011 đến ngày 19/12/2013);

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013);

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013),

Trường hợp Công ty mẹ tại nước ngoài bổ nhiệm người lao động nước ngoài làm trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam từ tháng 4/2012 đến nay (tháng 5/2014), nếu là cá nhân không cư trú tại Việt Nam trong năm 2012, 2013, 2014 thì Văn phòng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập tiền lương, tiền công trả cho người lao động do làm việc tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập) và kê khai, nộp số thuế đã khấu trừ vào Ngân sách Nhà nước theo tờ khai 02/KK-TNCN (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC cho kỳ tính thuế năm 2012, năm 2013 và mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC cho kỳ tính thuế năm 2014). Kết thúc năm, Văn phòng có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC cho kỳ tính thuế năm 2012, năm 2013 và mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC cho kỳ tính thuế năm 2014).

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng TNCN;
- Lưu: VT, TTHT
1423-130682/2013-ttq.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3842/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3842/CT-TTHT

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240882